อนุทิน 46413 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ขอบพระคุณคุณเอก คุณแม่ต้อย น้องพอลล่า และทีมงาน สรพ. ทุกท่านที่ให้ความสนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการถอดความรู้ โดยใช้ Enneagram เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเราและผู้อื่น
  • "การเปิดเผยตัวจริงต่อโลก ทำให้เรามีความสุขสงบภายใน และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างมีความสุขเช่นกัน"
  • ขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะ
เขียน 22 Sep 2009 @ 09:00 ()


ความเห็น (0)