อนุทิน 46385 - นันทา

พรุ่งนี้ต้องเดินทางไปทำหน้าที่เลขานุการโครงการอบรมพัฒนาบุคลการ                   ที่จุลดิศรีสอร์ทร  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 วัน                    (22 - 24 กันยายน 2552)

เขียน 21 Sep 2009 @ 23:30 ()


ความเห็น (0)