อนุทิน 46372 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ส่งงวดรถ โทรฯถามธนิต อยากให้ขึ้นมาเลย ทำงานวิจัย จะซื้อตั๋วเครื่องบิน
  • ไปร่วมซ้อมใหญ่โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหนองคัน และหนองหินวิทยาคม ทั้งวัน
  • กชพร มีกรณี ตังค์หาย พิกุลต้องส่งรายงานของงบ คตส.25000 บาท
  • กลับค่ำ ซื้อกระถางมา 400 บาท(ชุมชนบ้านหนองคัน)
  • ปรับเอกสารเตรียมทำรูปเล่ม
เขียน 21 Sep 2009 @ 21:21 () แก้ไข 22 Sep 2009 @ 08:02, ()


ความเห็น (0)