อนุทิน 46365 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

วันนี้กลับถึงห้องด้วยความสบายใจ งานเสร็จ และ มีความสุข

บรรยาย+แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น "การถอดบทเรียน" กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (สรพ.) เป็น ทีม surveyor ที่มีความตั้งใจกันสูงมาก

คิดว่าการถ่ายทอดประสบการณ์ของผม ผ่านการ sharing ทั้งเอกสารและ การบรรยาย น่าจะเกิดพลังบางอย่างขับเคลื่อนการทำงานของ สรพ.

เหนื่อยครับ แต่มีความสุขดี

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)