อนุทิน 46356 - จอมใจ

  ติดต่อ

 "คุณครูคะทำไมท่านผู้ใหญ่ดูรีบร้อน...เตรียมนำเสนอตั้งเยอะได้พูดนิดเดียวเอง..."

   ...งานเปิดศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๙ กย.๕๒ (จัดเพื่อใคร?)

  เขียน:  

ความเห็น (0)