อนุทิน 46308 - ใบไม้ร้องเพลง

  ติดต่อ

สรุป

แรงขับภายใจ ที่เป็นความตั้งใจแน่วแน่ ไม่พอ มันอ่อนกำลัง

ขาดความมุ่งมั่น ถ้ามีความมุ่งมั่น ชัดเจนที่จะทำกิจวัตร สติจะตื่นตัวกว่านี้

 อืม.............ใช่แล้ว.ต้องชัดเจนกับสิ่งทีต้องทำธรรม ชัดเจนในวินัยแห่งตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)