อนุทิน 46293 - wwibul

  ติดต่อ

@46281 แต่โบราณมา โลกนี้มีการต่อสู้ระหว่างสองขั้ว คือขั้วที่ความรู้ถูกจำกัดวงไว้ให้วรรณะตัวเองใช้ กับขั้วที่ว่า ความรู้เป็นพหุวิทยาการ ใครเก่งก็เรียนรู้เอาแบบไร้พรมแดน

จะบอกว่าใครถูกล้วน ๆ หรือใครผิดล้วน ๆ ก็ไม่ได้ มันมีบริบทกำกับอยู่ ถ้าบริบทแวดล้อมที่เที่ยงธรรมเกิดเลือนไป ก็จะเกิดปัญหาตามมา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)