อนุทิน 46278 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

คน "จิตแข็ง" คือคนที่มีพลังจิตสูง ไม่ได้หมายถึงพลังจิตเหมือนในนิยายที่เหาะเหินเดินอากาศ แต่เป็นจิตใจที่คิดเป็นเหตุเป็นผล ไม่ถูกจูงใจให้คล้อยตามด้วยอารมณ์ได้โดยง่าย

การพัฒนาประเทศน่าจะหมายถึงการพัฒนา "จิต" ของคนในประเทศให้แข็งแรง

เขียน 20 Sep 2009 @ 19:57 () แก้ไข 20 Sep 2009 @ 19:58, ()


ความเห็น (0)