อนุทิน #46278

คน "จิตแข็ง" คือคนที่มีพลังจิตสูง ไม่ได้หมายถึงพลังจิตเหมือนในนิยายที่เหาะเหินเดินอากาศ แต่เป็นจิตใจที่คิดเป็นเหตุเป็นผล ไม่ถูกจูงใจให้คล้อยตามด้วยอารมณ์ได้โดยง่าย

การพัฒนาประเทศน่าจะหมายถึงการพัฒนา "จิต" ของคนในประเทศให้แข็งแรง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)