อนุทิน 46259 - Sasinand

Sasinand

@46258 ความสำเร็จเบื้องต้นของ "น้องหม่อง" ครั้งนี้ คนที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากนายดวงฤทธิ์ เภติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายแล้ว ยัง มีนางเตือนใจ ดีเทศน์ ส.ว.เชียงราย อดีต สนช.ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กชาวเขา เด็กไร้สัญชาติในพื้นที่มาเป็นเวลานาน และพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนตัวอย่างหนึ่งของ ครูเพื่อศิษย์

20 กย.2552 13.30 น. มีเวทีสาธารณะถอดบทเรียน"หม่อง ทองดี: สถานะของเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนไทย" ที่รร.บ้านห้วยทราย จ.เชียงใหม่

เขียน 20 Sep 2009 @ 11:15 () แก้ไข 20 Sep 2009 @ 13:51, ()


ความเห็น (0)