อนุทิน 46252 - Ka-Poom

Ka-Poom

ประตูใจที่เปิดออก...เราจะมองเห็นว่า...

วันนี้...เราโชคดีแล้วที่เราได้พบกัลยาณมิตร...ที่หาประมาณที่สุดมิได้

หรือเราอยากได้เพียงแค่..คำหวานปลอบประโลม โอ้โลมป้อยอกันไปมา...แล้วอย่างนี้ปัญญา...อันนำพาไปสู่การเสียสละจะได้รับการฝึกฝนไหมหนอ?

ที่มา ; http://gotoknow.org/blog/papangkorn/298793

เขียน 20 Sep 2009 @ 10:19 ()


ความเห็น (0)