อนุทิน 46246 - Ka-Poom

Ka-Poom

อ่านความเห็นของท่านสุญญตา

แล้วทำให้นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีว่า...ทุกวันนี้คนเรานั้นมุ่งดำเนินชีวิตให้ซับซ้อนยิ่ง

ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น...

เพราะสภาวะแห่งการปรุงแต่งที่นำพาไป...

"ดูง่าย...แต่ยาก"

อะไรคือ ความบั่นทอนสภาวะที่ตัดฉับลงไปที่ "ปัญญาอัตโนมัติ" ที่ปรากฏขึ้น...

ต้องไปคอยร้อยเรียงก่อน ตกแต่ง ดัดแปลงก่อนเหรอ...ค่อยนำมาเก็บไว้ อย่างนี้จะใช่ Tacit Knowledge ไหมหนอ...

วันนี้แทบไม่ไปอ่านอย่างอื่น ยังพออ่านได้ก็ที่ท่านเขียนนี้แหละ เพราะจริตมันชอบอะไรที่ตรงๆ จริงๆ ออกมาตรงๆ ไม่ต้องไปดัดไปแปลงสำนวน...ประมาณสร้างภาพสร้างตน

http://gotoknow.org/blog/babyr2r/298733

เขียน 20 Sep 2009 @ 10:01 ()


ความเห็น (0)