อนุทิน 46244 - มานะ อุนารัตน์

วันนี้ได้ขี่จักรยานรอบบ้าน 1 รอบ  ได้ไปคุยกับครูรุ่นพี่ และสามีของท่าน  กำลังซ่อมรถอยู่  ท่านรู้จักพอเพียง  ใช้รถที่เหมาะสมกับงาน  ขับไปในระยะทางใกล้  ถ้าเดินทางไกลซึง่ปีละครั้ง  ก็ไปกับญาติพี่น้อง เป็นการพึ่งพาอาศัยกัน  เกิดความสนิทสนม

จากการคุยกับท่านทำให้มีความสุข  ทำให้คิดได้ว่าทำอะไรก็ต้องมีเหตุผล คุ้มค่า  ทำอะไรไม่เดือดร้อนตนเอง  เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ด้วย

เขียน 20 Sep 2009 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)