อนุทิน 46202 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

บ่าย รอง ผอ ฝ่ายคุณภาพกล่าวว่า หน่วยงานจะต้องทบทวนงานของตน รวบรวมผลงานภายในวันที่ 28 กันยายน 2552  จะต้องยื่นผลงานภายใน 6 เดือน  

  เขียน:  

ความเห็น (0)