อนุทิน 46202 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

บ่าย รอง ผอ ฝ่ายคุณภาพกล่าวว่า หน่วยงานจะต้องทบทวนงานของตน รวบรวมผลงานภายในวันที่ 28 กันยายน 2552  จะต้องยื่นผลงานภายใน 6 เดือน  

เขียน 19 Sep 2009 @ 14:02 ()


ความเห็น (0)