อนุทิน 46192 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

สรุปผลการดำเนินงาน 4 ปี รพ ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Key word: องค์รวม พึงพอใจ ตติยภูมิ เชี่ยวชาญ

เข็มมุ่ง:  บริการให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เชื่อมโยง บริหารความเส่ยง บรหารบุคลากร สร้างเสริมสุขภาพ สร้างความพึงพอใจ

เข็มมุ่งต้องสื่อให้ถึงคนหน้างาน

เขียน 19 Sep 2009 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)