อนุทิน #46187

ปฏิบัติธรรมนำชาติพ้นทุกข์

ปฎิบัติธรรมนำสุขสงบสมาน

ปฎิบัติธรรมนำเจริญเนิ่นนาน

ปฎิบัติธรรมนำท่านรักษาไทย

ส่งปรารถนาดี

ทุกเสื้อสีเป็นสุข

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้

เขียน:

ความเห็น (0)