อนุทิน #46186

วันนี้ได้นำนักเรียน 101 คนร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวรโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ตามพระราชเสาวนี

เขียน:

ความเห็น (0)