อนุทิน #46184

 

ทางสายกลาง หรือที่ภาษาพระ เรียกว่า

มัชฌิมาปฏิปทา นั้น  ไม่จำเพาะแต่ใช้

ในการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่เหมาะที่จะนำ

มาใช้ได้ในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำ

วัน การประกอบอาชีพ หรือในการอื่นๆ

 

 

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)