อนุทิน 46184 - panchatan

panchatan

 

ทางสายกลาง หรือที่ภาษาพระ เรียกว่า

มัชฌิมาปฏิปทา นั้น  ไม่จำเพาะแต่ใช้

ในการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่เหมาะที่จะนำ

มาใช้ได้ในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำ

วัน การประกอบอาชีพ หรือในการอื่นๆ

 

 

 

เขียน 19 Sep 2009 @ 08:21 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 18:31, ()


ความเห็น (0)