อนุทิน 46176 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ (วันพฤหัส-ศุกร์)

สังเกตการสอนของครูที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

(โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรฯ ๒๕๕๑)

ได้พบ "ครูของศิษย์-ครูของแผ่นดิน" ด้วยสายเลือดและจิตวิญญาณหลายท่าน

รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)