อนุทิน 46132 - Rule_Of_Laws

  ติดต่อ

วันนี้ไปประชุม KM มา เกี่ยวกับการบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ในกรม

ก็จะเกี่ยวกับการบริการประชาชน เริ่มตั้งแต่การรับคำขอ การสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ

หวังว่าประชาชนคงได้รับประโยชน์จากการประชุมนี้ที่จะนำไปปรับใช้นะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)