อนุทิน #46122

18 ก.ย 2439 เกิดกรมป่าไม้

ป่าดงพงไพรถูกล้างผลาญ

ณ.ยามนี้-มีน้อยด้อยกันดาร

กรมป่าไม้เป็นงานรึเป็นเงิน?

ทุนนิยมทำลายป่า

เงินตราทำลายโลก 

เขียน:

ความเห็น (0)