อนุทิน 46121 - จริญญา

จริญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปราชญ์ชาวบ้าน เมามัน ยังไม่จบ แม้เวลาเลยล่วงเที่ยงครึ่งมาแล้ว

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น น่าสนใจอะไรเยี่ยงนี้

เขียน 18 Sep 2009 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)