ติดต่อ

อนุทิน #46121

ปราชญ์ชาวบ้าน เมามัน ยังไม่จบ แม้เวลาเลยล่วงเที่ยงครึ่งมาแล้ว

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น น่าสนใจอะไรเยี่ยงนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)