อนุทิน 46117 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow Forum สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ม.ขอนแก่น

กิจกรรมพบปราชญ์ชาวบ้าน ได้เรียนรู้การจัดการชุมชนจากประสบการณ์ของ ผู้ใหญ่พิกุล หลายๆ ท่านที่อยู่ในงานในร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใหญ่และร่วมกับถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของท่านผู้ใหญ่ด้วยค่ะ

เขียน 18 Sep 2009 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)