อนุทิน 46105 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

นำเสนองานวิจัย ที่ได้ไปสังเคราะห์ วิเคราะห์ให้กับ เพื่อน นศ. ป.เอก รวมไปถึง TA. ผู้ช่วยสอน

งานวิจัย แบบวัด Hamilton Rating Sclae for Depression :  HRSD-17 โดยใช้วิธีการ Cluster Analysis

รูปแบบการนำเสนอยาก ศัพท์ทางการแพทย์เยอะ คนนอกวงการเข้าใจยากมาก ที่สำคัญงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทำโดยกลุ่มวิชาชีพแพทย์ จิตเเพทย์ เป็นลักษณะ Validty Study สูง

แนะนำว่าหาก นศ.ท่านใดนำงานวิจัยมานำเสนอเพื่อทำความเข้าใจเทคนิคเชิงสถิติ ต้องหางานที่ตนเองถนัดและทำความเข้าใจได้ไม่ยาก หรือ พูดง่ายๆว่าเป็นงานกลางๆที่วิชาชีพใดๆก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากมากนัก

ส่วนผมวันนี้พลาดไปแล้ว แต่ทำได้ดี เพื่อนๆนศ. ดูมึนๆ แต่อาจารย์เข้าใจดีและชอบ

 

 

เขียน 18 Sep 2009 @ 10:15 () แก้ไข 18 Sep 2009 @ 10:18, ()


ความเห็น (0)