อนุทิน 46100 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๘. กระบวนการเรียนรู้ การสื่อสาร และวิถีเรียนรู้ ในบริบทใหม่ของสังคมโลก

หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของอเมริกามากกว่า ๑๐ รายการ สาขาการศึกษาที่ไม่ทำเงินทั้งอเมริกาและยุโรปแม้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ กำลังดำเนินการไม่ได้, รูปแบบการดำเนินชีวิตทางเลือก วิถีสุขภาพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การจัดองค์กรและการอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนในทางเลือกใหม่ๆ เน้นผสมผสานองค์ประกอบความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรมชาติ ความกลมกลืนกับสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมดั้งเดิม, กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการอยู่กับกิจกรรมชีวิต การสื่อสารและสร้างการไหลเวียนของข่าวสารความรู้ในวิถีชีวิตของปัจเจกและภาคประชาสังคม การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะเป็นทางออกหนึ่งของประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของพลเมือง ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เลือกสรรการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพื้นฐานตนเองให้มีความสืบเนื่อง บูรณาการและได้ความพอดีของกระแสโลกาภิวัตน์กับกระแสท้องถิ่นนิยม

 

เขียน 18 Sep 2009 @ 09:28 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:10, ()


ความเห็น (0)