อนุทิน 46093 - ปริญญา สร้อยทอง

ผมเริ่มคิดถึงระบบการศึกษาของไทย(ที่กำลังจะปฎิรูปใหญ่อีกครั้ง)

และเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของออสเตรเลีย ว่าแตกต่างกันอย่างไร

และอะไรคือความสำคัญที่สุดของการศึกษา

คำตอบเบื้องต้น คือ แตกต่างที่การเริ่มต้น เพราะพวกเราคนไทยมักเริ่มคิดถึงปัญหา

มากกว่าเป้าหมายในอนาคต

ความสำคัญของการศึกษา พวกเราคนไทยก็คิดถึงการพัฒนาเด็ก ให้เป็นยอดมนุษย์

(ถูกต้อง แต่ไม่ทั้งหมด) ออสเตรเลียเขามีเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก ประกาศโดยรัฐบาลกลาง

ให้ทุกคนในสังคมช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ขวบ แค่ 3 เรื่อง(เท่านั้น)

1.Belonging คือ ช่วยกันสร้างให้เด็กมีพื้นฐานการใช้ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม และพื้นที่ของตนเอง

2.Being คือ ช่วยกันทำให้ช่วงเวลานี้ของเด็กเป็นเวลาที่มีความสุขมากที่สุด โดยการเล่น การได้ลอง และการเริ่มต้นคิดใหม่

และ 3.Becoming คือ ช่วยกันเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สมควรในการสร้างความเป็นตัวของ ตัวเอง

เป้าหมายทั้งหมด เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานการใช้ชีวิตที่เป็นสุข

เขียน 18 Sep 2009 @ 06:28 () แก้ไข 18 Sep 2009 @ 06:38, ()


ความเห็น (0)