อนุทิน 46083 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ในสัปดาห์นี้ ได้ไปบรรยายในการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 2 ครั้ง และในสัปดาห์ต่อ ๆไป ก็ อีกหลายครั้ง  "ไม่แน่ใจว่า การอบรมแบบชั้นเรียน จะได้ผลมากน้อยเพียงใด"  จริง ๆ แล้ว สพฐ.น่าจะเน้นการมอบหมายงานในเชิงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือ การพัฒนางานในลักษณะต่าง ๆ แล้วให้ผู้บริหารไปปฏิบัติการในโรงเรียน เมื่อสิ้นปี ค่อยนำเสนอในลักษณะการสัมมนาเสนอผลงานวิชาการ หรือ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบปี  น่าจะเหมาะสมกว่า  จะได้พัฒนาทั้ง "คน และ งาน"...ถ้าเลือกวิทยากรดี ๆ แล้วเขียนกิจกรรมมอบหมายงาน  เชื่อว่าจะเกิดผลดีมากกว่าการอบรมแบบชั้นเรียน

เขียน 17 Sep 2009 @ 23:12 ()


ความเห็น (0)