อนุทิน 46078 - สุรสิทธิ์ นมัสโก

วันนี้พ่อเมืองสองแควมาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์นิโกลาส
ตามโครงการผู้ว่าพบหน้เสาธงของท่าน
ขอบันทึกข้อความประทับใจที่ให้โอวาทแก่ครู นักเรียน
              ไม่มีใครเก่งแต่เกิดสักคนเดียว เกิดมาแล้วค่อยเก่งทั้งนั้น
                           การเรียนคือวิธีให้อาหารสมอง
                    ขอให้อ่านหนังสือทุกวันอ่านไม่มีวันหยุด
                     อ่านวันละ 5 หน้า เติมเต็มสมองทุกวัน
           ใครอ่านมาก เดินทางมาก ใครอ่านน้อยเดินทางน้อย

เขียน 17 Sep 2009 @ 22:32 ()


ความเห็น (0)