อนุทิน 46076 - เตวิชโช

  ติดต่อ

จะเป็นวันที่คนไทย ได้พร้อมใจกันเสียสละเพื่อชาติ รัฐบาลจะต้องดูแลคุ้มครอง ให้ประชาชนที่ทำหน้าที่ได้มีความปลอดภัย อย่าได้กีดกันผลักดัน ประชาชนที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จนไม่ได้รับความสะดวกในการทำหน้าที่ ชาวจังหวัดศรีสะเกษยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนคนไทย... ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศด้วยความยินดียิ่ง ขอให้ทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญ..บุญรักษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)