อนุทิน 46076 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จะเป็นวันที่คนไทย ได้พร้อมใจกันเสียสละเพื่อชาติ รัฐบาลจะต้องดูแลคุ้มครอง ให้ประชาชนที่ทำหน้าที่ได้มีความปลอดภัย อย่าได้กีดกันผลักดัน ประชาชนที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จนไม่ได้รับความสะดวกในการทำหน้าที่ ชาวจังหวัดศรีสะเกษยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนคนไทย... ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศด้วยความยินดียิ่ง ขอให้ทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญ..บุญรักษา

เขียน 17 Sep 2009 @ 22:27 ()


ความเห็น (0)