อนุทิน 46055 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

จัดการงานเสร็จทีละอย่างทีละเปลาะ...ทำให้หายใจโล่งขึ้นบ้าง งานทั้งหมดเป็น necessary conditions ที่ยังไงก็ต้องทำ คงเหลือแต่เขียนเรื่องราวการ "ถอดบทเรียน" (Lesson Learned) พร้อมทั้งทั้งคิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปแลกเปลี่ยนกับ พรพ.ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

นั่งเงียบๆทบทวนงบดุลชีวิตของตัวเอง หาเวลาให้กับตัวเองท่ามกลางการจราจรคับคั่ง

"เร่าร้อนในการทำงาน แต่ไม่เร่งร้อนที่จะประสบความสำเร็จ"  วาทะคลาสิกของ คุณทิวา สาระจูฑะ ที่ผมอ่านพบในหนังสือเล่มหนึ่ง...ชอบมาก

เขียน 17 Sep 2009 @ 17:52 ()


ความเห็น (0)