อนุทิน 46049 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๗. เปลี่ยนห้องเรียนและการสอนเป็นเวทีเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ ต้องเพิ่มบทบาทเป็นผู้กำกับเวทีและสร้างบรรยากาศทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้

ผมสอนวิชาที่ต้องผสมผสานมิติสังคมเข้ากับวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักศึกษาปริญญาโทนานาชาติ และคุยกับศาสตราจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงกับทีมแล้วผมคิดว่าวิชานี้ให้สอนความรู้จะไม่พอ ต้องให้เขารู้และเข้าถึงด้วยวิธีการสร้างความรู้ขึ้นจากฐานประสบการณ์ตนเอง จึงนำเอางานวิจัยที่ทำและประสบการณ์สนามมาเป็นทำกรอบให้นักศึกษาค้นคว้าแล้วนำเสนอเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนานาชาติให้หลากหลาย มีทีมอาจารย์ประกบเป็นทีม นักศึกษาแสดงออกทางวิชาการดีแต่มักเกิดการถกอภิปรายออกไปเกินความเป็นวิชาการ ซึ่งมักเกิดจากการเผลอโน้มน้าวในเรื่องที่ตนสนใจและการมีประสบการณ์กับการอ่านศึกษาค้นคว้าในกรอบที่แตกต่างกัน ทำให้ปะทะกันทางความคิด การปรับตนเองจากผู้สอนให้เป็นผู้กำกับเวทีและสามารถดึงประเด็นกลับสู่แง่มุมที่เป็นวิชาการ จะทำให้ห้องเรียนไม่ล่มและสนุก.

เขียน 17 Sep 2009 @ 16:26 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:09, ()


ความเห็น (0)