อนุทิน 46025 - ครูเจ

ครูเจ

จริงๆแล้วผู้จัดการอบรมคือโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ให้มูลนิธยุวพัฒน์รับสมัครครูที่สนใจเข้าร่วม ชื่อการประชุมคือกิจกรรมพัฒนาจิตใจสู่ความเป้นครูที่สมบุรณ์ A Teachers' Retreat ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนมาแตร์ มีครูจากภายนอก4 คน ครูเจริญจากมหาวชิราวุธสงขลา ครูธนากรจากศรียาภัยชุมพร ครูสัญญาจากบ้านห้วยเฮี๊ยะแม่ห้องสอน ครูปณิธิจากเขาย้อยวิทยาเพชรบุรี คุณติ๋วเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯมารับที่โรงแรม7โมงตรง(14 ก.ย)ใช้เวลาเดินทางไปที่ประขุมประมาณชั่วโมงกว่าๆ วิทยากรเก่งมากจากอิโปร์มาเลเซียชื่อ Brother John D'Cruz จุดประสงค์การประชุม คือ 1)เพื่อให้คุณครูได้มีโอกาสทบทวนและแบ่งปันการดำเนินชีวิตครู/A time for a review of life 2)เพื่อให้คุณครูได้แนวคิดและมุมมองใหม่ๆในการอบรมนักเรียนที่จะทำให้เข้าถึงจิตใจเด็กรุ่นใหม่/To search for new perspectives in working with students 3)เพื่อให้คุณครูได้รับแรงเสริมและกำลังใจรวมทั้งเพิ่มความตระหนักในบทบาทหน้าที่สำคัญของตนต่อนักเรียน/To inspire teachers and help them to deepen their commitment to students

เขียน 17 Sep 2009 @ 10:14 ()


ความเห็น (0)