อนุทิน 45992 - มานะ อุนารัตน์

ผอ.เขต ท่านบรรยาย  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา รอบ 2  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ  นโยบาย 3 D ห้องสมุด 3 D 

ผอ.โชคชัยพรหมบุตร  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ผอ.โชคชัยมัธยม เรื่อง  ภาวะผู้นำ

ระดมสมอง เขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้้าหมาย  แผนการดำเนินงาน

เขียน 16 Sep 2009 @ 20:44 ()


ความเห็น (0)