อนุทิน 45988 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

จากใกล้เกลือกินด่าง ถึงพลังศรัทธาในชีวิตพอเพียงของกฤษฎา รากแก่น

ความต่อเนื่องจากมมุมองของศาสตราจารย์ชาวเยรมัน ถึง ความศรัทธาของหนุ่มคนหนึ่งในรายการฅนค้นฅน เกี่ยวกับคำสอนของในหลวง

เขียน 16 Sep 2009 @ 19:43 ()


ความเห็น (0)