อนุทิน 45968 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๕. สังคมไทยจะมีพลังทางปัญญา หากงานความรู้ของนักวิชาการลดพิธีกรรม และชาวบ้านกับนักกิจกรรมยกระดับด้านความเป็นวิชาการมากขึ้น

๑๕ กันยายน ๒๕๒๒ ผมไปร่วมงานตลาดนัดความรู้ของเครือข่ายทำงานสุขภาพเชิงพื้นที่ ในพื้นที่การทำงานของ สคร ๔ ราชบุรี และได้ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาบูธการนำเสนอผลงาน ๒๓ บูธ  หน่วนงานที่ทำมีหลายลักษณะ ทั้งหน่วยงาน โรงพยาบาล โรงเรียน การรวมกลุ่มแบบจิตอาสา เครือข่าย คลัสเตอร์ ตั้งแต่ระดับชุมชนอำเภอ เทศบาล  อบต ไปจนถึงระดับจังหวัด ทุกบูธมีความริเริ่มและแปรการทำงานสุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการจัดการตนเองในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมที่ดีมากมาย แต่ส่วนใหญ่กลับไม่สามารถถ่ายทอดและนำเสนอแนวคิดกับองค์ความรู้ที่เป็นหัวใจกับบทเรียนของคนทำออกมาได้ ไม่สามารถสร้างความรู้และถอดบทเรียนขึ้นมาจากการปฏิบัติของตนเอง เมื่อเปิดประเด็นให้และเชื่อมโยงแนวคิดให้ก็จะสามารถบรรยายและแจกแจงได้หมดจรด สังคมต้องพัฒนางานความรู้ที่ผสมผสานกันให้ได้ระหว่างพิธีกรรมของภาคความรู้กับวิถีปฏิบัติของชาวบ้าน

เขียน 16 Sep 2009 @ 12:26 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:08, ()


ความเห็น (0)