อนุทิน 45966 - ศรีกรม

ศรีกรม
  • การที่ผู้เสียหายมอบกุญแจห้องนอนให้จำเลยช่วยดูแลบ้าน ในระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัด เท่ากับอนุญาตให้จำเลยเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานแล้ว เมื่อจำเลยได้ลักเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไป การกระทำของจำเลยจึงไม่อาจเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานตาม ป.อาญา ม.๓๓๕(๘)  ซึ่งต้องเป็นการเข้าโดยไม่ได้รับความผินยอมจากเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครองเหคสถานนั้น(ฎ.๒๖๒๐/๒๕๕๒)
เขียน 16 Sep 2009 @ 12:09 ()


ความเห็น (0)