อนุทิน 45965 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๔. กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติและเรียนรู้เชื่อมโยงกับการดำรงชีพ คนและชุมชนจะเติบโตงอกงามอย่างบูรณาการ

๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ผมไปร่วมเป็นกรรมการประกวดการจัดบูธงานตลาดนัดความรู้ของสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค เขต ๔ ราชบุรี ที่บูธของโรงพยาบาลอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้นำเสนอศูนย์การเรียนรู้อย่างบูรณาการ มีกิจกรรมนำการปฏิบัติและเรียนรู้การจัดการสุขภาพหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งคือค่ายมวยเด็ก ร่วมกันทำโดยโรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน และเอกชนท้องถิ่น ครูมวยเป็นนักรังสีเทคนิคในห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยของโรงพยาบาลอำเภอดำเนินสะดวกซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตรครูกีฬาจาก กทท ด้วย นักมวยเด็กมีทั้งเด็กหญิงชาย แข็งแกร่ง เป็นมวย บุคลิกนอบน้อม องอาจ และแข็งแกร่ง

เขียน 16 Sep 2009 @ 12:05 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:08, ()


ความเห็น (0)