อนุทิน 45964 - ศรีกรม

  • จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า ฟ้องโจทก์ไม่ถูกต้อง ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำผิด ณ ที่ใด และกระทำการลักเงินของผู้เสียหายไปโดยวิธีใด ช่วยกันลักทรัพย์ไปอย่างไร ?
  • ศาลฎีกาเห็นว่า...เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ชัดว่า จำเลยลักทรัพย์อะไร ของใคร อย่างไร และเหตุเกิดที่ใด โจทก์หาต้องบรรยายฟ้องให้ครบไม่ เพราะเป็นรายละเอียดซึ่งโจทก์สามารถที่จะนำสืบได้ในชั้นพิจารณา จึงเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย(ฎ.๔๔๓/๒๕๕๑)
เขียน 16 Sep 2009 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)