อนุทิน 45953 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๓. ๒๕๕๒ หนังสือสานแสงอรุณยุติการทำเผยแพร่

 

หนังสือสานแสงอรุณแจ้งแก่ผู้อ่านและสมาชิกว่าจะดำเนินการอีก ๓ ฉบับแล้วจะยุติการทำขึ้นเผยแพร่ หนังสือสานแสงอรุณเป็นหนังสือทางเลือกเพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ศิลปะ ละคร เพื่อเข้าถึงสุนทรียภาพและดุลยภาพแห่งชีวิต หนังสือ Reader Digest ของอเมริกาซึ่งทรงอิทธิพลต่อวงการหนังสือระดับโลก ก็กำลังจะดำเนินการไม่ได้และต้องขอคุ้มครองจากรัฐบาล สังคมที่ไม่นิยมอ่านและเขียนหนังสือ กำลังเกิดขึ้น-ขยายตัวทั่วโลก

เขียน 16 Sep 2009 @ 10:33 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:08, ()


ความเห็น (0)