อนุทิน 45948 - Nat_Panik

Nat_Panik

สิ่งที่ต้องทำวันนี้

ประสานงาน

  • ทำหนังสือขออนุมัติเดินทาง

พัสดุ

  • คำนวณงบประมาณด้านครุภัณฑ์และทำหนังสือขออนุมัติ

บุคคล

  • บันทึกสถิติการลาต่างๆ

การเงิน

  • ยืมเงินในงานฟอรัม

เขียน 16 Sep 2009 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)