อนุทิน #45948

สิ่งที่ต้องทำวันนี้

ประสานงาน

  • ทำหนังสือขออนุมัติเดินทาง

พัสดุ

  • คำนวณงบประมาณด้านครุภัณฑ์และทำหนังสือขออนุมัติ

บุคคล

  • บันทึกสถิติการลาต่างๆ

การเงิน

  • ยืมเงินในงานฟอรัม

เขียน:

ความเห็น (0)