อนุทิน 45948 - Nat_Panik

  ติดต่อ

สิ่งที่ต้องทำวันนี้

ประสานงาน

  • ทำหนังสือขออนุมัติเดินทาง

พัสดุ

  • คำนวณงบประมาณด้านครุภัณฑ์และทำหนังสือขออนุมัติ

บุคคล

  • บันทึกสถิติการลาต่างๆ

การเงิน

  • ยืมเงินในงานฟอรัม

  เขียน:  

ความเห็น (0)