อนุทิน 45939 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • มีวินัยเป็นวัตร       วินัยจะทำให้เกิดศีลบริสุทธิ์
  • ทำศีลให้บริสุทธิ์   ศีลจะนำไปสู่การเป็นสมาธิ
  • เกิดสมาธิจะนำไปสู่การเกิดปัญญา
  • ปัญญาจะเกิดขึ้นเอง
  • รักษาวินัยให้แน่วแน่  ตั้งจิตให้เป็นหนึ่ง

ธรรมโอวาทหลวงปู่ทองรัตน์ กนตสีโล  วัดป่าบ้านคุ้ม  อุบลราชธานี

การมีวินัยควบคุมตนเองได้ จิตใจจะตั้งตรงเป็นหนึ่ง เป็นกลาง ไม่ขึ้นลง

  เขียน:  

ความเห็น (0)