อนุทิน 45938 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

@45893

อ่านบันทึกของพี่ศศินันท์แล้ว ต่อเนื่องกับเรื่อง ค่าโทรศํพท์ไม่รู้ตัว

เขียน 16 Sep 2009 @ 08:03 ()


ความเห็น (0)