อนุทิน 45937 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขันธ์๕ เป็นของหนัก เป็นทุกข์ ท่านว่าอย่ายึดถือ

แต่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องไม่เหินห่างขันธ์

ต้่องอยู่กับ ต้องเฝ้า ต้องดู ขันธ์

คือใช้จิต เป็นตัวอยู่ ตัวเฝ้า ตัวดู

จะเรียกว่า ใช้่ขันธ์ดูขันธ์ หรือใช้จิตดูกายดูจิต ก็ยังได้

 

หลวงปู่ดุลย์ ท่านบอกไว้แล้ว 

อย่าเอาจิตส่งออก

เพราะจิตที่ส่งออก เป็นสมุทัย

 

จึงต้องเจอทุกข์อีก เหมือนหนีเสือปะจรเข้

เขียน 16 Sep 2009 @ 07:50 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 18:34, ()


ความเห็น (0)