อนุทิน #45929

ความรู้เดิมมี แต่หากไม่มีการจัดระบบ ก็ยากต่อการพัฒนาและต่อเติมให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยเหตุนี้ต้องทบทวนความรู้ตนเองและเทียบเคียงกับคนอื่น แล้วค่อยคิดต่อยอด

เขียน:

ความเห็น (0)