อนุทิน 45914 - Sasinand

Sasinand

ประเทศไทยมีคู่แข่งแล้ว อเมริกาออก“JAZZMAN” มาเป็นคู่แข่งกับข้าวหอมมะลิไทย โดยศูนย์วิจัยและค้นคว้าเกษตรกรรม มหาวิทยาลัย Louisiana State University มลรัฐหลุยส์เซียน่า สหรัฐฯ ได้ประกาศเป็นทางการว่า ได้ค้นคว้าและพัฒนาพันธุ์ ข้าวใหม่ LA2125 มีคุณภาพทัดเทียมกับข้าวหอมมะลิไทย และตั้งชื่อว่า JAZZMAN ขึ้นมาแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทย และปัจจุบันมีเม็ดพันธุ์พร้อมให้ชาวนานำไปปลูกเพื่อการค้า (Commercial) แล้วในฤดูการปลูกข้าวปี 2552 ซึ่งถือว่า เป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญของการค้นคว้าวิจัยเรื่องข้าวของสหรัฐฯเลยทีเดียว
รู้ข่าวแล้วหนาวเลย อเมริกามีการค้นคว้าเรื่องนี้กันมานานแล้ว จากมหาวิทยาลัยนี้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำวิจัยพันธุ์ข้าว

เขียน 15 Sep 2009 @ 22:18 () แก้ไข 15 Sep 2009 @ 22:21, ()


ความเห็น (0)