อนุทิน 45913 - มานะ อุนารัตน์

วันนี้  ร่วมงานเลี้ยงในโอกาสที่ รองฯวิไลวรรณ  เสริมรัมย์  เกษียณอายุราชการ  ที่สวนอาหารเกาะทิพย์  มีผู้ร่วมงาน เช่น ป้าใหญ่ ป้าแอ๊ด ป้าบุญชุบ  ป้าเปรม  รองภูมิน รองนวลจันทร์  รองชาญวิทย์  รองเสริม  รองชวนิตย์  รองชายสุขา  รองแอ้  งานนี้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มรองในเมือง

เขียน 15 Sep 2009 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)