อนุทิน 45902 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ในประเทศไทยนี้คนฉลาดคือคนพูดเก่ง แก้ปัญหาด้วยไหวพริบในการพูด และในสังคมที่คนฉลาดคือคนพูดเก่งทั้งหมด ความเก่งในการพูดจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง ปัญหาคือประเทศขาดคนทำงานเพราะทุกคนลอยตัวไปเป็นนักพูดกันหมด สถานการณ์ที่เกิดจากวัฒนธรรมเช่นนี้น่ากลัวยิ่ง

เขียน 15 Sep 2009 @ 19:34 ()


ความเห็น (0)