อนุทิน 459 - อ.อาลัม

ช่วงใกล้ปิด kem motivasi staf yiu II แว็บอารมณ์"ปันตง" หรือ "กลอนภาษามลายู" เลยขอบันทึกในอนุทินนี่ครับ

 

bulan bernama di malam hari

บูลัน เบอรนามา ดี มาลัม ฮารี

จันทร์เพ็ญ ณ ยามค่ำ

cerah di mata senang di hati

เจอเราะฮฺ ดี มาตา เซอนัง ดี ฮาตึ

สุกใสในดวงตาสราญในดวงใจ

bahtra consultant datang kemari

บะฮฺตรอ คอนซุลแตนท์ ดาตัง เกอมารี

บะฮฺตรอ คอนซุลแตนท์ได้มา

menuntunkan kita kejalan suci

เมอนุนตนกัน กีตา เกอญาลัน ซูจี

เพื่อนำพาเราไปยังทางบริสุทธิ์

                       

                            อ.อาลัม

 

เขียน 13 Apr 2008 @ 16:53 ()


ความเห็น (0)