อนุทิน #45858

  ติดต่อ

วันนี้ที่เชียงใหม่ ...พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู ปกาเกอญอ อาข่า เป้าหมายในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น conflict managment ในกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ มาพร้อมพรักเเล้ว บทบาทต่อไปของเป็นบทบาทของ Facilitator ที่จะถอดบทเรียนภูมิปัญญาเหล่านี้...

งานนี้เป็นของ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียดเป็นอย่างไร จะนำมาเขียนบันทึกครับ

อ. Wasawat Deemarn มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน Facilitator พร้อมกับ นศ. ๕ คน มาเป็น ผู้จดบันทึก

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)