อนุทิน 45858 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

วันนี้ที่เชียงใหม่ ...พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู ปกาเกอญอ อาข่า เป้าหมายในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น conflict managment ในกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ มาพร้อมพรักเเล้ว บทบาทต่อไปของเป็นบทบาทของ Facilitator ที่จะถอดบทเรียนภูมิปัญญาเหล่านี้...

งานนี้เป็นของ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียดเป็นอย่างไร จะนำมาเขียนบันทึกครับ

อ. Wasawat Deemarn มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน Facilitator พร้อมกับ นศ. ๕ คน มาเป็น ผู้จดบันทึก

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)