อนุทิน #45854

  ติดต่อ

14 ก.ย. 2552  ส่งครูพันธุ์ธัช ไปอบรมการสอนภาษาไทย ป.3-4 ที่ สพท.นม.2
1ร ก.ย. 2552  ส่งครูนิตยา  วรรณทะมาศ ไปอบรมการสอนภาษาไทย ป.5-6 ที่ สพท.นม.2

  เขียน:  

ความเห็น (0)