อนุทิน 45851 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"...ศัตรูที่ร้ายกาจของมนุษย์ คือ ความชั่ว...คือ กิเลส..."

 

"...กุศลโลกุตระคือ การลดโลภ...ลดโกรธ...ลดหลง..."

 

"...ธรรมะของพระพุทธเจ้า...เป็นโลกุตระและเป็นอเทวนิยม..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)