อนุทิน 45851 - บุณยกร

บุณยกร

"...ศัตรูที่ร้ายกาจของมนุษย์ คือ ความชั่ว...คือ กิเลส..."

 

"...กุศลโลกุตระคือ การลดโลภ...ลดโกรธ...ลดหลง..."

 

"...ธรรมะของพระพุทธเจ้า...เป็นโลกุตระและเป็นอเทวนิยม..."

เขียน 15 Sep 2009 @ 05:03 ()


ความเห็น (0)